Halamid® desinfektion

Impregnum

Halamid® desinfektion

Desinficering för djurstallar med

svin, nötkreatur, fjäderfä och pälsdjur.

Halamid® används också för vattenrening i ledningssytem och vattentorn.

I miljöer där smuts, bakterier, virus, svamp och parasiter

skapar grogrund för smittsamma sjukdomar är

Halamid® extremt effektiv. Halamid® har ett effektspektrum

mot bakterier, bl.a. salmonella, mul, juver-,

klövsjukdomar samt virus.


• Desinficera med Halamid® i stallar för kreatur, svin,

fjäderfä och pälsdjur.

• Doppdesinficera stövlar, verktyg, och instrument

med Halamid®.

Förberedelser:

Noggrann rengöring är ett obligatoriskt första steg innan desinficering

med Halamid® kan ske. Rengör alla ytor från smuts och

organiskt material med rengöringsmedel och skölj av grundligt

med vatten.

Användning:

Halamid® appliceras med lågtrycksspruta eller genom dimning/

nebulisering. Spruta ytorna rikligt med Halamid®. Ett kilo blandas i minst 60 liter rent vatten, hellst jummet. Nedan följder exempel på vad som kan behandlas:

Djurstallar:

– Golv och väggar – Burar – Ventilation

– Fordon / hjul – Gödselgångar – Fodervagnar

– Tak – Fodertråg – Foderrum

Veterinär och kennel:

– Golv och väggar – Tak – Burar

Doppdesinficering:

– Stövlar – Verktyg – Instrument

– Redskap – Utrustning

Innehåll:

pH-värde: 8, p-toluensulfonkloramid, trihydrat, natriumsalt, aktivt klor.

Hållbarhet och förvaring:

Halamid® förvars väl tillsluten i originalförpackningen oåtkomlig

för barn. Förvara ej Halamid® med livsmedel.

Hållbar i 2 år från förpackningens datummärkning.

Skyddsutrustning:

Vid alla typer av behandling skall lämpliga skyddskläder, skyddshandskar,

skyddsmask och skyddsglasögon användas.

Godkännanden:

Halamid® har godkänts efter genomgångna tester och kontroller

hos bland annat SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt.

Skicka produktintresse