Desion 5 liter

Desion 5 liter

Kategorier:

Beskrivning
Desion är ett oparfymerat desinfektionsmedel för privata och allmänna utrymmen. Desion eliminerar effektivt
bakterie, svamp, och virus. Kan med fördel användas på ytor, textilier, skor och övrig utrustning där
bakterieförekomst orsakar dålig lukt och risk för infektioner. Alla bakterier avdödas inom ca. 10 minuter.
Desion består av vatten och silverjoner i nanopartikelform, där silvret har en bakteriedödande effekt. Encelliga
mikroorganismer (bakterier och virus) elimineras omedelbart av silverjoner. Desion har inte någon skadlig effekt
på flercelliga organismer såsom människor och djur. Fördelen med Desion jämfört med övriga
rengöringsprodukter på marknaden är att den används i koncentrerad form, vilket eliminerar risken för felaktig
hantering med risk för skador och förgiftning.
Användningsområden
Ytor
Städning av ytor, bänkytor, diskbänkar och liknande utförs som vanligt med rengöring och avtorkning för att
sedan slutbehandlas med Desion. Spraya ytan med ett tunt lager av Desion och låt vara.
Toaletter
Städning och rengöring på vanligt vis med borste och eventuellt rengöringsmedel. Efter städning och avtorkning
spraya toalettring och övriga ytor med ett tunt lager Desion och låt vara. Övriga detaljer i toalettutrymmet såsom
kranar, handtag och lysknappar som kan sprida bakterier och virus bör också duschas med Desion.
Handdesinfektion
Desion kan användas istället för handsprit. Spraya händerna med Desion, gnid händerna och låt självtorka.
Användning av Desion torkar inte ut händerna till skillnad från spritanvändning.
Luktborttagning
Dålig lukt består alltid av bakterier och förruttnelse och kan enkelt elimineras med Desion. Dålig lukt förekommer
ofta i föremål som inte tvättas regelbundet. Exempel på sådana föremål kan vara idrottsutrustning, skor och
utrymmen som kan vara svåra ett hålla rent. Spraya rikligt med Desion och låt vara.
Sanering
Avlägsna orsaken till problemet (kadaver, mögelangrepp eller dylikt) och spraya/duscha hela utrymmet med
Desion och låt vara.
Produktfakta och dosering
Desion innehåller 99,999% osmosrenat och avjoniserat vatten samt 0,001% silver i nanopartikelform. CAS nr
7440-22-4, EG nr 231-131-3. Medlet användes koncentrerat, pH-värde 6,5 (neutralt 7,0)
Toxicitet och övriga uppgifter
Ej giftigt för människor och djur. Ingen åtgärd nödvändig vid hudkontakt eller oavsiktlig förtäring. Undvik spill i
natur och vattendrag, då mikroskopiskt liv kan påverkas av medlets bakteriedödande effekt. Desion är ej
hälsofarligt, brandfarligt eller explosivt. Medlet och dess behållare år inte farligt avfall.

Mer information

Skicka produktintresse