MINERAL BLOCK - 5 / 25 liter

MINERAL BLOCK - 5 / 25 liter

Kategorier:

Mineral Block är framtagen för att skydda sten, betong, putsade ytor som ex. tak fasader och murverk mot fukt och vatteninträngning. Med denna behandling skyddar man mot frostsprängning och sprickbildning. Samtidigt så får mikroorganismer svårare att etablera sig på ytorna.

Unika egenskaper som skyddar och impregnerar. Appliceras på sten, betong, murverk etc. med lågtrycksspruta, pensel eller roller. Skyddar fasader/tak mot vatten- och fuktinträngning. UW-beständig, Diffusionsöppen, vattenbaserad och miljöanpassad.
Bevarar ovanstående egenskaper upptill 10 år.
Åtgång
Ca. 5-8 m2/liter.
Använding
Rengör ytor noga från smuts, damm och påväxt (använd t.ex. BioComb Rent Tak el. BioComb Ren Fasad). Applicera ett tunt lager på ytan Du vill behandla.  Normalt räcker en behandling. Krävs flera behandlingar, ex. porösare ytor, lägg på vått i vått.
Torktid
Dammtor 1-2 h, helt torr 12/20°C.
Förvaras frostfritt.

Mer information

Volym

25 liter

Skicka produktintresse