Fuktskador

Fuktskador

Fuktskador kan ge mögel- och rötskador sanera därför med Benac

Ja så har det hänt igen.
Kraftiga vindar med slagregn under flera timmar leder, på många håll, till översvämningar med välkända problem. Snabba åtgärder håller kostnaderna nere.
Bakterier, mögel- och svampsporer finns mer eller mindre överallt omkring oss. På uppfuktade ytor inleder dessa skadegörare genast sina attacker.
Nu är det viktigt att snarast sätta stopp för denna pågående aktivitet annars kan den utveckla sig till allvarliga hälsoproblem. Görs inget tar en naturlig nedbrytningsprocess sin början och eländet med olika mögelsorter drar igång. Det finns även en risk för att giftigt mögel kan bildas. När symptom såsom nästäppa, ögonirritation, huvudvärk och trötthet m.m. infinner sig, bör en undersökning av de bakomliggande orsakerna snarast göras.
När resultatet av en undersökning är klart, utförs en fullgod sanering.
Förfasas nu inte över detta arbete. Vid minsta osäkerhet om hur arbetet skall göras så överlåt, även de mindre saneringsarbetena till de kunniga saneringsföretagen. Dessa företag använder ofta vår välkända och väl fungerande saneringsprodukt Benac. Rätt använd så löser Benac dessa problem.
Det kan ofta vara lämpligt att avsluta med en installation av en avfuktare då de pågående nedbrytningsprocesserna är sanerade och därmed bekämpade.
Obs! Låt även få utfört nödvändiga konstruktionsförändringar för att om möjligt förhindra framtida vatteninträngningar vid kraftig nederbörd.
Här under finner Du några av de punkter, som bör ingå vid en sanering.
Det är lämpligt att låta en del av dessa punkter utföras av saneringsfirmor. Kolla med saneringsfirman om vad Du kan göra för att på så sätt sänka Dina kostnader.

 • Frilägg med god marginal hela det skadade området. (Använd skyddskläder och munskydd även vid röjning och städning av angripna områden)
 • Därefter avstädas det drabbade området med god marginal. Skadade delar, som inte kan återanvändas, byts ut.
 • Vid behov använd gärna en avfuktare för att påskynda torkningsprocessen.
 • Klisterrester från t.ex. mattor på betong ytor skrapas/slipas bort.
 • Behandla nu det drabbade området med Benac.
  Benac är en ytlig verkande fungicid lämplig mot tillväxt av bakterier, mögel, blånad, alger m.m. Vid behov starta åter avfuktaren.
 • Efter denna behandling: Icke sugande ytor, som t.ex. kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten eller torkas av med fuktig trasa, detta görs dock först efter något dygn.
 • I slutna utrymmen som t.ex. i torpargrundar kan det vara lämpligt att, efter en korrekt genomförd sanering, låta installera en avfuktare permanent. Utför nu också lämpliga konstruktionsförändringar.
 • Nu kan ytorna, så snart fuktmätaren visar att fuktvärdena i golv, väggar och tak åter är normala, återställas.
  Det viktigaste, vid en fuktskada, är att arbetet blir både rätt och väl utfört. Saneringsfirmorna har både kunskapen och erfarenheten av olika typer av fuktskador.
  Kontakta oss gärna för att få tips samt information om Benac och andra specialprodukter för sanering av fuktskador. Såsom villa- fastighetsägare kan Du, genom oss, få reda på vilka sanerare som finns i Ditt närområde och som kan hjälpa Dig.

Mer att utforska

Skicka produktintresse