Sanering

Impregnum AB

Svampar i byggnader

Actinomyceter:Actinomyceter kallas ofta för strålsvamp. De reproducerar sig antingen med hjälp av sporer eller med hjälp av fragment av hyfer.Utomhus förekommer Actinomyceter

Läs mer »

Mikrobiell påväxt

Inomhus kan förekomsten av mikrobiella produkter skapa hälsoproblem för dem som vistas där. Därför är det inte acceptabelt med påväxt och höga

Läs mer »

Insekter

Insekter i luften, i byggnader, i och på marken. Det finns många olika skalbaggar som angriper virke. Strimmig och Envis Trägnagare samt

Läs mer »

Fuktskador

Fuktskador kan ge mögel- och rötskador sanera därför med Benac Ja så har det hänt igen. Kraftiga vindar med slagregn under flera

Läs mer »

Skicka produktintresse