WOOD PROTECTION

WOOD PROTECTION

Kategorier:

Wood Protection är framtagen för att skydda trämaterial
mot inträngning av fukt och vatten. Med denna egenskap
får man ett bättre material som förhindrar svällningar och
skevhet. Har genomgått kraven för CE-märkning (coating) EN ISO 5470-1, EN 1062-3, EN ISO 6272-1, EN 1542 hos Statens Provningsanstalt.

 
Wood Protection är vattenbaserad och uppbyggd på nanoteknik, med innehåll
av kiselföreningar (ett spårämne fullständigt rent och naturligt) samt silikoner
som är lätt nedbrytbara och miljöanpassade.
Med denna teknik har den en oöverträffad förmåga när det gäller att förhindra inträngning av fukt och vatten. UW beständig.
Wood Protection är också diffusionsöppen, vilket gör att det behandlade materialet
andas”.
Det finns flera metoder att applicera Wood Protection. Sprutning, pensling eller
roller är alternativa möjligheter.
Men för industriell verksamhet är sprutning / doppning, det mest lämpade
alternativet.
pH. 6,0 – 8,0 ( 7,0 = neutral reaktion )
Ej korrosiv, och inte några oxiderande egenskaper.
Påför inte Wood Protection på ytor som är våta.
En liter räcker till ca. 10-12 m2. för icke sugande material, t.ex. av skivmaterial och
hyvlat virke.
För råspont och liknande blir åtgången, ca. 5-8 m2/l.

Mer information

Skicka produktintresse