BENAC 05 - 1, 5, 25 liter - Impregnum

BENAC 05 - 1, 5, 25 liter - Impregnum

Kategorier:

Benac 05 är en färdigblandad vätska av kvartära ammoniumföreningar och vatten, som är mycket aktivt mot ytväxande mikroorgansimer. Medlet används mot bakterier, mögel, alger och lavar på trä, sten betong, murverk m.m. Såväl inomhus som utomhus.

Benac 05 kan appliceras med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Skydda kringliggande ytor, växter och bohag med ex. plastfolie. Vid alla typer av behandling bör lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon användas.

Benac 05 avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som t.ex. kakel eller målade ytor, sköljs rena med vatten. Säkerhetsdatabaldet för Benac 05 ger information om hälsorisker avfallshantering m.m.
Innehåller: Katjoniska tensider <5%, Verksamt ämne: Alkyl(C12-16)bensyldimetylammoniumklorid

Mer information

Volym

1 liter, 5 liter, 25 liter

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.

Skicka produktintresse