Insekter

Insekter

Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på google
Dela på email
Dela på whatsapp

Insekter i luften, i byggnader, i och på marken.

Det finns många olika skalbaggar som angriper virke. Strimmig och Envis Trägnagare samt Husbocken är några av dem.
En del angriper splintveden medan andra gräver djupa gångar i veden. Skalbaggarnas larver kan leva inne i veden upp till 10 år innan den förpuppas och flyger ut. Ett flykthål bildas i virket samt små ”borrmjölshögar” under dessa hål. Detta är i regel de enda tecknen man ser när man haft eller har ett angrepp av insekter. Ofta uppträder insekterna i virke som är skadat av rötsvamp.

Hästmyror, hannen blir 12 mm – honan blir 18 mm, dessa kallas även för Sveriges Termiter. Man brukar säga att om man ser två av dessa i eller kring sin bostad bör man ta varning. Hästmyran trivs i rötskadad ved och återfinns därför företrädesvis i rötskadade gamla barrträd, t.ex. gran, den kan även angripa lövträd. Runt omkring själva bostaden bildas mindre s.k. ”satellitboende” i dessa, som också kan återfinnas inne i byggnader, där Hästmyran kan göra stor skada, kan det finnas många individer eller s.k. ”inneboende”.

Rötskadat virke underlättar ”bostadsbyggandet” och rötsvampen kan även utgöra en del av födan, som i huvudsak består av insekter och växtsafter och det söta sekreten, som bladlössen avsöndrar. Hästmyran ”äter” inte veden, och får därför den inte i sig, utan ”skär” bort veden och transporterar bort den långt från ”bostaden. Detta gör att Hästmyran är något svårare att bekämpa. Dock finns det möjligheter att lyckas och då i synnerhet om den byggt i trä som har en svampskada. Därför att svampen även kan fungera som en del av Hästmyrans föda och därigenom bör drottningen bli matad och boet därmed lättare kunna slås ut.

Mer att utforska

Skicka produktintresse