Mikrobiell påväxt

Mikrobiell påväxt

Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på google
Dela på email
Dela på whatsapp

Inomhus kan förekomsten av mikrobiella produkter skapa hälsoproblem för dem som vistas där. Därför är det inte acceptabelt med påväxt och höga partikelhalter av ex mögel i vistelsemiljön. När så har skett kan man konstatera att något oförutsett har inträffat. Det kan röra sig om en vattenläcka eller något fel i byggnadskonstruktionen. Om man har tur kanske man upptäcker en vattenläcka innan någon mikroorganism hunnit etablera sig. Men man skall komma ihåg att mögel kan tillväxa på ett dygn.
En byggnad kan vara behäftad med fel i konstruktionen redan från början. Fel kan också uppstå i äldre byggnader om man utfört en ombyggnad på ett felaktigt sätt. I dessa situationer är mindre vatten inblandat och därför kan det ta lång tid innan skadan upptäcks. Mikroorganismerna finns vilande på plats som en bakgrund. Det går aldrig att avdöda en mögelspor men genom att hålla inomhusklimatet torrt kan man undvika sporgrodd.

Mer att utforska

Skicka produktintresse