Olika mikroorganismer mögel

Olika mikroorganismer mögel

Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på google
Dela på email
Dela på whatsapp

Mögel räknas till svampsläktet. Mögel liksom bakterier gör stor nytta när den befinner sig på rätt ställe d v s i naturen. Mögel används också i olika framställningar av ex antibiotika, aromsättare till ost. Det finns korvprodukter som har ett mögelskikt på utsidan som skydd mot bakterieangrepp.

Mögel liknar en planta genom att den har ett grensystem besående av hyfer och bildar knoppar med sporer som sprider sig och gror varvid en ny planta bildas. Det som skiljer sig från växter är att mögel inte kan tillgodose sig av näring med hjälp av fotosyntesen. Mögel måste därför använda sig av näring i andra hand d v s den näring som andra skapat med hjälp av fotosyntesen. Detta innebär också att mögel inte tål UV-ljus och trivs därför i mörka fuktiga utrymmen. För att kunna existera kräver mögel syre, näring, viss temperatur samt FUKT. Fukten är den enda faktor som människan kan försöka kontrollera. I bland klarar vi inte av att stänga ute fukten. Det är då som mögel etablerar sig på konstruktionsmaterialen i våra byggnader.

Mögel kan avge oangenäm lukt vilket kan skapa obehag. Mögel som växer på en del tryckimpregnerat material avger mer lukt.
Genom att studera människors ohälsa i kombination med vilket typ av mögel som är närvarande har man funnit att vissa mögeltyper skapar mer obehag än andra.
Olika typer av mögel kräver olika mycket fukt för tillväxt.
En typ av mögel Stachybotrys kräver relativ fuktighet på ca 90 % för att växa till. Den är mycket vanligt förekommande på olika typer av pappersmaterial som gipspapp och tapeter.
Aspergillus och Pencillium behöver däremot inte lika mycket fukt för tillväxt. Pencillium deltar nästan alltid på fuktskadade konstruktioner.
I åtgärdspaketen för att dessa skador, här ovan, har vår Benac och Bio Comb
sina givna platser.

Mer att utforska

Skicka produktintresse