Svampar i byggnader

Svampar i byggnader

Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på google
Dela på email
Dela på whatsapp

Actinomyceter:
Actinomyceter kallas ofta för strålsvamp. De reproducerar sig antingen med hjälp av sporer eller med hjälp av fragment av hyfer.
Utomhus förekommer Actinomyceter naturligt i jorden.
På byggnadsmaterial är Actinomyceter mycket vanlig förekommande. Den avger jordkällarlukt. Den är vanligt förekommande när fuktskador uppstår i eller i närheten av husets grundkonstruktion.

Rötsvamp:
Rötsvamp har förmåga att byta ner byggnadsmaterial. För att kunna etablera sig kräver den i regel mer fukt än vad mögel gör. Rötsvampen tränger också djupare in i virket än mögel. Detta är viktigt att känna till när man skall behandla med fungicid. Då måste man välja ett medel som veden kan suga upp.
Rötsvamp benämns som Brunrötesvamp eller Vitrötesvamp.

Brunrötesvampen bryter ner cellulosan men inte ligninet. Därför brunfärgas veden och tvärgående sprickor bildas materialet.

Vitrötesvampen bryter ner både cellusa och lignin. Veden blir vitaktig och längsgående sprickor bildas i materialet.

 
Brunrötesvampen är vanligast förekommande i fuktskadesammanhang. En av dessa, den Äkta hussvampen, kan på mycket kort tid bryta ner veden. Genom sitt system av hyfer klarar den av att hämta sitt vatten flera meter från själva växtplatsen. När Äkta Hussvampen arbetar skapar den en sur miljö för sig själv. Detta gör att den strävar efter att neutralisera surheten. Vanligast gör den det med hjälp av olika kalkkällor. Vanligt är att den använder sig av kalken som finns i murstockar.

Andra mycket vanligt förekommande Brunrötsvampar är:
Källarsvampen och Mögelticka. Källarsvampen nyttjar också kalk. I veden bildas kristaller av kalk vilket är en bra ledtråd vid identifieringen.

I stolpar över och under jorden påträffar man ofta Pål-svampen. Den är en vitrötesvamp.

Pålsvampen klarar av höga fuktkvoter men den kräver också mycket syre. En påle i en grundkonstruktion kan stå emot ett angrepp så länge den står under vatten men om grundvattnet sjunker kan den mycket snabbt bryta ner pålen.

 
Rötsvamp vill ha lugn och ro för att utvecklas. Därför händer tyvärr inte alltför sällan att den upptäcks först när det är för sent. Vid angrepp av rötsvamp måste man utreda och göra åtgärder för att få bort fukten. Man bör låta analysera vilken typ av svamp det rör sig om. Dels därför att man måste sanera noggrannare om den Äkta Hussvampen är närvarande men också ur försäkringssynpunkt.

Mer att utforska

Skicka produktintresse