Varför det finns problem utomhus!

Varför det finns problem utomhus!

Partiklar från bakterier, sporer och hyfer av mögel och rötsvamp är naturligt förekommande i alla utemiljöer. De finns där, därför att de deltar i den naturliga nedbrytningsprocessen av organiskt material. Utan denna process skulle allt liv på jorden upphöra.
På hösten bidrar de bl.a. till att löven bryts ner till koldioxid och vatten. Därför är hösten den årstid som luften innehåller flest partiklar från mikroorganismer. I februari brukar partikelhalten vara som lägst. En del av dessa produkter hamnar på våra fasader, tak och andra detaljer på byggnaden. Eftersom byggnadens yttre del står ute, dag som natt, blir den också naturligt utsatt för smuts av olika slag speciellt i trakter nära skogar och sjöar.

Tillsammans med bakterier bildar smutsen en film på ytan. Det är i ”smutsfilmen” som mögel etablerar sig. Den vanligaste typen av mögel på våra fasader utomhus är Cladosporium. Det beror på att den klarar av att växa även i lägre temperaturer. Även om man använder ett material, som inte är mögelbenäget, går det inte att undvika mikrobiell påväxt utomhus. Om man tvättade huset lika ofta som man tvättar bilen skulle man möjligen kunna undvika en del av påväxten men å andra sidan tillförs mer fukt och fukten är den faktor som utlöser en tillväxt. Ett sätt att undvika påväxt utomhus är att tvätta och behandla med en fungicid samt försöka skapa ett mer bestående skydd. Medel som innehåller bensalkoniumklorid skall användas mot mögel på fasader. Bor är inte lämpligt att använda eftersom det kan tränga in i materialet. Då kan rester av bor på ytan bilda ny näring med påväxt som följd.

I åtgärdspaketen för att dessa påväxt problem ingår våra produkter, Benac, Bio Comb-serien. Dessa produkter har det rätta innehållet och används med framgång även i dessa sammanhang.

Mer att utforska

Skicka produktintresse